Styrelse

Ordförande

Stefan Larsson
044-820 52
070-945 39 36

Vice ordförande

Marcus Lindh
076-8822397

Kassör

Camilla Johansson

Sekreterare

Carina Truedsson
044-805 25
070-898 05 25

Ledamot

Bo Truedsson
0451-89338

Suppleant

Christoffer Erlandsson
0768-51 9059

Else Risberg